Odkazy

Ministerstvo vnitra ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Hasičská záchr. služba SŽDC

  • Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, s.o. (HZS SŽDC) - stanice Liberec
  • Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, s.o. (HZS SŽDC) - stanice Přerov

Zdravotnická záchranná služba, Nemocnice

  • Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
  • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Nemocnice v Plzeňském kraji, výjezdová stanoviště ZZS Plzeňského kraje

Sbory dobrovolných hasičů

Informační servery