Aktuální hydrologická situace

Úhlava
VD Nýrsko
Úhlava
Tajanov
Jelenka
Janovice n. Ú.
Drnový potok
Klatovy
21 cm
1.620 m3.s-1
64 cm
2.990 m3.s-1
30 cm
0.495 m3.s-1
21 cm
0.525 m3.s-1
25.02.2021
12:10 - data PVL
25.02.2021
12:00 - data ČHMÚ
25.02.2021
12:20 - data PVL
25.02.2021
12:20 - data PVL

Úhlava - VD Nýrsko


Úhlava - Tajanov


Jelenka - Janovice nad Úhlavou


Drnový potok - Klatovy

Aktuální srážky

Stupně povodňové aktivity

1. SPA
BDĚLOST
2. SPA
POHOTOVOST
3. SPA
OHROŽENÍ
1. SPA 2. SPA 3. SPA
 • nastává při nebezpečí přirozené povodně
 • zaniká, pominou-li příčiny nebezpečí
 • je třeba věnovat zvýšenou pozornost danému vodnímu toku
 • zahájení činnosti hlásné povodňové a hlídkové služby
 • vyhlašuje a odvolává příslušný povodňový orgán
 • nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku
 • je třeba pečlivě sledovat vývoj situace
 • aktivace povodňových orgánů a dalších složek povodňové služby
 • pohotovost prostředků na zabezpečovací práce a ke zmírnění průběhu povodně
 • vyhlašuje a odvolává příslušný povodňový orgán
 • dochází k bezprostřednímu nebezpečí a ke vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území
 • zabezpečovací práce podle povodňových plánů
 • nepřetržité sledování situace

Ke stažení

 • Jak se vypořádat s povodní... - informace z pracovněprávní a sociální oblasti - MPSV ČR (pdf, 293 kB) [stáhnout]
 • Pravidla základní hygieny po záplavách - MPSV ČR (pdf, 51,5 kB) [stáhnout]
 • Povodně a jejich předpovědi - ČHMÚ (pdf, 3,43 MB) [stáhnout]
 • I malé toky představují riziko záplav - Časopis 112 (pdf, 140 kB) [stáhnout]

Užitečné informace

 • Postupové doby povodňové vlny v případě porušení hráze VD Nýrsko

Povodně

Povodně 2013 

Povodně 2010 

Povodně 2002