FOTO: 10 let od povodní pod VD Nýrsko

zveřejněno 20.08.2012
 

Deset let uplynulo od jedné z největších přírodních katastrof v historii Česka - povodní v roce 2002. Voda nebrala ohledy a ničila vše co jí stálo v cestě. Zanechala miliardové škody a stovky neobyvatelných domů. Před velkou vodou musely být evakuovány tisíce lidí. Mnozí se stále vzpamatovávají z přívalů vody, které ani usedlíci nepamatují.

Plzeňský kraj byl jako druhý po Jihočeském kraji nejvíce postižen. V kraji bylo postiženo 255 obcí, na 60 domů bylo zříceno či nevratně poškozeno a voda napáchala škody za téměř 4 miliardy korun.

První vlna srážek ve dnech 6. - 7. srpna zasáhla zejména jižní Čechy, méně pak západní a střední Čechy a jižní Moravu. V průběhu první vlny se z hlediska extremity spadlých srážek jednalo o 50-ti až 100 leté úhrny. Neočekávaně vysoké srážky druhé povodňové vlny trvající několik dní způsobily 12. srpna 2002 a úsemí západních Čech mimořádně velké zvýšení průtoku řek a potoků. Hladiny řek byly tak vysoké, že zatopily i území, u kterých se to nečekalo. Situace se stala dramatickou v mnoha obcích ležících především podél toků řek Úhlavy, Úslavy, Otavy, Radbuzy, Klabavky a Mže. Na základě vzniké situace byly v okresech Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih vyhlášeny stavy nebezpečí. V odpoledních hodinách, kdy vzniklá situace nabyla mimořádného rozsahu a zátopy postihly již území několika krajů Čech, vyhlásil předseda vlády ČR nouzový stav na dobu od 18 hodin 12. srpna 2002 do 24 hodin 22. srpna 2002. Na VD Nýrsko intenzivní srážky způsobily vzestup přítoku až na 72 m3.s-1 12.8.2002 v 18:00 hod., kdy hladina stoupala rychlostí až 15 cm.h-1. Na základě požadavku povodňových komisí byl odtok udržován na hodnotě 6,52 m3.s-1.

Kulminace toků na většině území Plzeňského kraje byla v průběhu dnů 12. a 13. srpna. Na VD Nýrsko byla maximální kóda hladiny dosažena 13.8.2002 v 6:00 hod. Maximální odtok z vodního díla byl v té době 49,5 m3.s-1. Pokles přítoků do nádrže byl velmi pomalý zřejmě vlivem zalesněného povodí a k zaklesnutí hladiny pod úroveň hladiny šachtového přelivu trval 6 dní (do 20.8.2002).

 

Na Klatovsku voda nejvíce poškodila obce Švihov a Svrčovec. V Bezděkově voda zasáhla zejména dolní část obce. Z okolních obcí pak byly zasaženy zejména obce Koryta, Poborovice, Dolní Lhota, Janovice nad Úhlavou a Veselí, kde dokonce voda obnovila původní rybník a zničila most. Z 1,5 km dlouhé cesty do Janovic tak na řidiče čekala dvanáctikilometrová objížďka přes Úborsko a Petrovice. Most byl sice po povodni nahrazen mostním provizoriem, to ale bylo jen pro pěší. Železniční spojení s druhou polovinou okresu také narušila voda, která si v Beňovech odnesla most. Bezděkovská zastávka se tak dočasně stala konečnou stanicí vlaků od Železné Rudy a Domažlic. Provoz byl obnoven v odpoledních hodinách dne 31. srpna.