Pour féliciter 2019

23.12.2018
 

Vážení příznivci hasičstva v Bezděkově,
děkujeme Vám za projevenou přízeň v uplynulém roce, přejeme Vám radostné Vánoce a novém roce mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody.

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov