Informace HZS - zkouška zařízení - zimní stadion Klatovy

zveřejněno 05.02.2019
 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy
Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV

INFORMUJE:

Na základě provozu nového čpavkového hospodářství na zimním stadionu v Klatovech a následnému propojení signalizačních čidel s elektronickou poplachovou sirénou umístěnou na budově strojovny zimního stadionu proběhne
 
dne 20. února 2019 v 11.00 hodin
 
přezkoušení tohoto varovného systému, při kterém dojde k rozezvučení sirény a ke spuštění verbální informace o úniku čpavku na zimním stadionu.