Kdy volat hasiče na rojící se včely

zveřejněno 11.05.2020
 
Hasiče volejte v případech že:
  1. Roj se vyskytuje v místech pohybu většího množství lidí - parky, školy, úřady atd.
  2. Roj se usídlil na domě, stromu, hospodářské budově nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije osoba s alergií na včelí bodnutí
Kdy hasiče nevolejte:
  1. Roj je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3m - zde nikoho neohrožuje (neplatí pro místa pohybu alergiků)
  2. Roj je v odlehlé části pozemku - zde opět nikoho neohrožuje

Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení jedinců, či skupin obyvatel.

Je v pravomoci velitele zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, či nikoli. Včelí roj obvykle setrvá na místě pár desítek hodin maximálě dní, a pak většinou odletí, zvažte tedy, zda opravdu necháte včelstvo odstranit a zda se opravdu cítíte přítomností roje ohroženi. Hasiči musí během zásahu celý roj zlikvidovat, čili zabít. Není zvykem, že by si takový roj vzal někdo ze včelařů, protože je to pro něho včelstvo neznámého původu, které může mít některé choroby či parazity a jeho nasazením do svého včelínu by včelař riskoval existenci svých včelstev.

A jak se vlastně zásah provádí?

  • důležité je zjistit velikost roje, případně hnízda. V případě, že je roj nebo hnízdo pod omítkou nebo fasádou nebo v dutině stromu, tedy hasiči nevidí na velikost hnízda, je jejich zásah neúčinný.
  • hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když není rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo večer)
  • roj (hnízdo) se poté vezme do igelitového pytle, odstřihne se a pomocí chemických prostředků se zlikviduje. V případě, že roj nejde sebrat a umístit do pytle, je odsát motorovým vysavačem.

Tento postup byl konzultován s včelaři, kteří v něm spatřují výhodu nejrychlejšího, nejčistšího a nejjednoduššího zásahu.

Důležitá je také denní doba zásahu. Roj je v průběhu dne částečně rozptýlen a včely se do něho vracejí navečer a právě to je vhodný okamžik k jeho likvidaci.

kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje