V Česku se začal testovat eCall v motocyklech, první testy proběhly u pražských hasičů

zveřejněno 07.10.2020
 

Česká republika, která je průkopníkem v testování a zavádění projektu eCall, začala testovat tuto technologii i v motocyklech společně se společností KTM. Testování proběhlo 22. září 2020 na hasičské stanici Modřany, kde je dislokováno Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy včetně tísňové linky 112, která volání eCall přijímá.

Jde o první testy, jejichž cílem je hledat společně vhodnou technologii, která by vedla k větší bezpečnosti motorkářů a dalších účastníků silničního provozu. První testování bylo zaměřeno na komunikaci s operačním střediskem, respektive operátorkou tísňové linky 112. Test se zaměřil na kvalitu zvuku a rychlost aktivace hovoru. Komunikace s řidičem motorky bezprostředně po nehodě je klíčová a musí být nedílnou součástí této technologie, která se osvědčila u automobilů.

Česká republika má špičkovou technologii pro přijímání dat a volání eCall, Česko bylo vybráno pro pilotní projekt eCall v rámci EU i v minulosti.

V případě dopravní nehody zahájí palubní zařízení eCall ve vozidle tísňové volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem linky 112 – přenos dat a hlasu. Spojení se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů, nebo manuálně po stisku nouzového tlačítka ve vozidle. Manuální aktivace je určena také pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení. Garantem Integrovaného záchranného systému, pod který spadá linka 112, je Hasičský záchranný sbor ČR. Ten přijímá informace ze systému eCall už od září 2017.

Technologie eCall v motocyklech je na svém začátku jak na legislativní, tak hlavně na technické úrovni. Očekává se, že do projektu testování se postupně zapojí všichni výrobci motocyklů. Hasičský záchranný sbor také musí vyhodnotit, zda zvolená technologie eCall pro motocykly je přínosná a technicky vhodná.

V případě dalších dotazů mohu zprostředkovat rozhovor s ředitelem pražských hasičů, plk. Luďkem Prudilem, který se během svého působení na GŘ HZS ČR systémem eCall zabýval a vedl projekt zavedení této technologie v rámci EU.

mjr. Bc. Martin Kavka
tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy