Chystáte se jít si zabruslit nebo jen na procházku po zamrzlé vodní hladině? Víte, na co si dát pozor?

zveřejněno 25.01.2021
 

Když o někom říkáme, že „Kráčí po tenkém ledě“, máme tím na mysli, že riskuje a jeho jednání nemusí mít zrovna šťastný konec. Když pomineme přenesený význam tohoto lidového rčení, tenký led skutečně není dobré podceňovat a pokoušet tak svůj osud. Ať už se chystáte dělat na zamrzlých vodních plochách jakoukoli činnost, bruslit, procházet se nebo třeba hrát hokej, měli byste vždy zvážit, zda má led, s ohledem na počasí posledních několika dnů, dostatečnou tloušťku a je tedy pravděpodobné, že je dost pevný, aby vás udržel.

Máme pro vás pár doporučení, na co si dát pozor, abyste se vyhnuli nechtěné ledové koupeli.
  • Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by měl mít namodralou barvu.
  • Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také v místě nečistot, spadaného listí apod.
  • Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi.
  • Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte.
  • Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Co dělat, když se led proboří?

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, pokuste se zachovat klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Jak se zachovat, pokud jsme svědky toho, že se někdo pod led propadne

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte předmět, kterým můžete osobu z vody vytáhnout, například hokejku, delší větev, bundu, opasek nebo lano.

  • Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se on sám nepropadl pod led.
  • Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.
  • Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.
  • Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí GŘ HZS ČR