Kontroly spalinových cest

zveřejněno 22.10.2021
 

Od října 2020 do poloviny října 2021 v Plzeňském kraji došlo k 116 požárům od spalinových cest (komínů). Ve 53 případech nebyla od majitelů, uživatelů nebo provozovatelů spalinových cest předložena zpráva o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty, což bylo v rozporu se zákonem o požární ochraně. HZS Plzeňského kraje tato porušení řešil v přestupkovém řízení. Fyzické osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem o požární ochraně, může HZS Plzeňského kraje uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Jednou za rok je nutno nechat provést kontrolu oprávněnou osobou – kominíkem.

Zákon umožňuje uživateli provést některé úkony kontroly sám.

Co může uživatel sám kontrolovat:
  • Stav topidla a kouřovodu – zda nejsou propálené, není popraskané zdivo a vydrolené spáry
  • Zda se v blízkosti topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty
  • Zda je přívodní elektroinstalace ke kotli nepoškozená
  • Stav komínových dvířek a jejich uzávěrů
Výkon připojeného
spotřebiče paliv
Činnost Druh paliva
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3× za rok 2× za rok 2× za rok 1× za rok 1× za rok
Kontrola spalinové cesty 1× za rok 1× za rok 1× za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2× za rok 1× za rok 1× za rok
Pokud dojde k požáru komínového tělesa:
  • Odstraňte z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty.
  • Zavolejte linku 150 nebo 112.
  • Nepokoušejte se hasit komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem páry může způsobit popraskání, či destrukci komínu. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínu, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.

K ověření oprávněnosti osoby, která Vám přijde udělat revizi spalinových cest, slouží aplikace MV – generálního ředitelství HZS ČR, kterou najdete na adrese: http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje