Vánoce mají být svátky klidu, míru a pohody, avšak mnohdy končí zejména neopatrností tragicky!

zveřejněno 24.12.2021
 

Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také větší riziko požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče a záchranáře. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření, pečení a přípravách se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme doma například hořící svíčky. A právě v období adventu a samotných Vánoc je zapalujeme nejčastěji.

V období Vánoc hoří nejčastěji v domácnostech, dále pak odpady, kontejnery a skládky odpadu, ale také dopravní prostředky. Nejčastějšími příčinami jsou nedbalost, úmyslné zapálení, požáry od komínů a technické závady.

V loňském roce bylo během třech vánočních svátků evidováno 130 požárů, z toho 60 v domácnostech se škodou 5,5 mil. Kč. Na Štědrý den vyjížděli hasiči k 45 požárům, při kterých jedna osoba zemřela, a čtyři se zranily.

Počty a následky požárů na Štědrý den

2015 2016 2017 2018 2019 2020
POŽÁRY 45 48 60 44 47 45
ŠKODA
mil. Kč
9,0 2,3 7,8 5,6 3,7 3,4
usmrceno 3 1 1 1 0 1
zraněno 3 6 22 25 8 4

Počty a následky požárů v období od 24.12. do 1.1.

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
POŽÁRY 610 534 534 605 682 521
ŠKODA
mil. Kč
40,3 33,7 37,5 46,0 38,1 85,3
UCHRÁNĚNÉ
HODNOTY
mil. Kč
170,6 173,6 119,7 154,3 153,5 375,3
usmrceno 5 4 2 1 5 5
zraněno 32 40 58 60 61 43
zachráněno,
evakuováno
105 207 148 236 358 166

Největší loňské požáry

Na Štědrý den odpoledne likvidovali hasiči požár rekreační chaty. Požár byl způsoben nedbalostí při topení v krbových kamnech, jedna osoba se při něm zranila a způsobil škodu 1,5 mil. Kč.

Na první svátek vánoční začalo hořet na střeše osmipatrového domu. K požáru bylo povoláno 5 jednotek hasičů, kteří z domu museli evakuovat 30 osob. Požár byl způsobený zábavní pyrotechnikou a zničil majetek za 100 tis. Kč.

Brzy ráno na druhý svátek vánoční bylo povoláno 5 jednotek hasičů k požáru rodinného domu v Senohrabech. Zateplení a zahradní nábytek začal hořet od vánočního osvětlení. Příčinou byla technická závada na elektroinstalaci. Škoda se vyšplhala na 2 mil. Kč.

K požáru pětipatrového domu byly 26. prosince ráno povolány 3 jednotky. Hasiči evakuovali 28 osob a 1 osobu zachránili. Zranily se 3 osoby. Požár byl založen úmyslně a způsobil škodu za 800 tis. Kč.

Počet požárů stromečků a vznícení od prskavek, svíček a vánoční pyrotechniky
o vánočních svátcích 24.12.-26.12.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Požáry vánočních
stromečků
3 3 7 7 6 5
Požáry od adventních
či vonných svíček,
prskavek a vánoční
pyrotechniky
39 28 58 46 42 36

Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor

Adventní věnce
Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet. Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí.

Svíčky a prskavky
Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku vždy umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se umísťovat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Dbáme na to, aby v jejich okolí nebyl žádný hořlavý materiál – například stuhy nebo řetězy na stromečku. Před uložením do komunálního odpadu použitou prskavku zchlaďte, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujte v kamenných obchodech a vždy si ověřte, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujte návod k jejich použití. Důležité jsou zejména informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po rozbalení z krabice zkontrolujte stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou například polámané, aby nedošlo ke zkratu.

Pečení a vaření
Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehaste horký olej vodou! Doporučený postup je: zachovejte klidnou hlavu! Vypněte přívod energie, zakryjte pánev poklicí, plechem nebo mokrou utěrkou, a oheň bez přístupu vzduchu nechte uhasnout.

Co dělat v případě požáru

  1. Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujte život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujte majetek.
  2. Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.
  3. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, včas varujte ostatní a snažte se jim pomoci dostat do bezpečí.
  4. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držte při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou textilií.
  5. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj případně hydrant na chodbě apod. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji.
  6. Každý požár, i uhašený vlastními silami, je nutno bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč. Bez potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny nemusí vyplatit pojistné plnění nebo mohou výrazně krátit.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí GŘ HZS ČR