Přibývá požárů v přírodním prostředí

zveřejněno 12.03.2022
 

Za uplynulý týden zaznamenali hasiči zvýšený počet výjezdů k požárům v přírodním prostředí. Nejčastěji jde o požáry v lesích nebo travního porostu.

Slunečné a teplé počasí posledních dní vybízí k pracím na zahradách a také jsou v plném proudu práce v lese. Spalování látek přírodního charakteru však spolu s větrným počasím nahrává častějšímu vzniku požárů v přírodním prostředí.

Od začátku tohoto týdne přijalo operační středisko několik oznámení o požáru v lese. Nejčastěji šlo o pálení, které bylo ponechané bez dozoru a následně se rozšířilo na lesní hrabanku. Komplikací pro hasiče v případě lesních požáru je fakt, že většinou k němu dojde ve špatně přístupném terénu. Na místo se zpravidla nedá dojet cisternami a hasiči tak musí natahovat dlouhé metry dopravního vedení, aby mohli požár uhasit. Tyto zásahy bývají náročné na počet jednotek, protože je velmi často nutné povolat jich větší počet, právě k zajištění plynulé dodávky hasební vody. Ať už kyvadlovou dopravou nebo zřízením čerpacích stanovišť na blízkých vodních plochách.

Druhým častým případem jsou požáry travního porostu. Těch od pondělí evidují hasiči ve Středočeském kraji 26. Velmi často jde opět o rozšířené neuhlídané pálení. V současné chvíli je travní porost suchý a k rozšíření požáru na velkou plochu stačí skutečně málo. Například nevhodně odhozený nedopalek cigarety nebo drobná jiskra, která může odlétnout z ohně.

Pojďme si připomenout pár základních rad ohledně spalování látek přírodního charakteru:

  • Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.
  • Důkladně zvažte povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).
  • Při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku vážného poranění.
  • Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.
  • Oheň se nesmí ani na okamžik ponechat bez dozoru.
  • Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.

Dále je nutné:

  • Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.
  • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru, a to prostřednictvím webových stránek https://paleni.izscr.cz. HZS kraje má pravomoc nařídit další přijetí opatření pro zabezpečení spalování těchto látek, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
  • I v případě, že pálení provádí fyzické osoby, je dobré toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

Připomínáme, že vypalování staré trávy i souvislých porostů je zakázáno v České republice hned třemi zákony!

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí HZS Středočeského kraje