Hasičská bilance roku 2013

zveřejněno 30.01.2014
 

Každé 3 minuty a 19 sekund vyjeli v loňském roce hasiči k nějaké mimořádné události a každou 11 minutu někoho zachránili.

Celkem v roce 2013 hasiči zasahovali u 112 281 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 47 708 osob, nejvíc při požárech, dopravních nehodách a technické pomoci. Při živelních pohromách bylo zachráněno a evakuováno celkem 9 376 osob, nejvíc při povodních v červnu 2013, kdy bylo bezprostředně zachráněno 618 osob a evakuováno 26 438 osob.

Počet událostí se zásahem jednotek PO

Druh události 2012 2013
Požáry s účastí jednotek PO 19 908 16 563
Dopravní nehody 18 910 19 023
Úniky nebezpečných látek
z toho „ropných produktů“
5 106
3 990
5 253
4 107
Technické havárie 52 084 63 596
Radiační havárie a nehody 1 1
Ostatní mimořádné události 67 8
Plané poplachy 7 909 7 837
UDÁLOSTI CELKEM 103 985 112 281

V roce 2013 zasahovali hasiči u 17 102 požárů, při kterých zemřelo 111 osob (mezi nimi i 3 děti do 15 let) a 1 189 osob se zranilo. Škody způsobené požáry se loni vyšplhaly na téměř 2,5 miliardy.

Nejtragičtější následky mívají požáry v domácnostech. Těch bylo v loňském roce 2 422 a celková výše škod se vyšplhala přes 450 milionů. Tyto požáry si vyžádaly 64 lidských životů a 600 lidí při nich bylo zraněno.

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO)

Požáry 2012 2013
Počet požárů 20 492 17 102
Přímé škody mil. Kč 2 861,5 2 402,6
Počet usmrcených osob 125 111
Počet zraněných osob 1 286 1 189
Uchráněné hodnoty mld. Kč 10,64 13,34

Oproti roku 2012 roku vzrostl loni počet požárů způsobených technickými závadami, závadami komínů a dopravními nehodami. Největší pokles byl zaznamenán u požárů dále nedošetřovaných.

Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku požáru

Příčina/rok 2012 2013
Úmyslné zapálení 1 609 1 440
Hra dětí s ohněm 178 124
Nedbalost dospělých 2733 2 247
Závady komínů 300 306
Závady topidel 142 134
Technické závady (mimo komínů a topidel) 2 766 2 952
Samovznícení 86 73
Výbuchy 18 14
Blesky 69 58
Dopravní nehody 126 131
Dále nedošetřované požáry 11 531 8 700
Ostatní příčiny 37 41
Neobjasněno, v šetření 897 882
CELKEM 20 492 17 102

Největší požáry roku 2013 (se škodou 50 mil. Kč a vyšší)

9. 1. – Sklad elektroniky v budově průmyslového areálu býv. podniku SVIT (poškozeno více firem), Zlín.
Příčina: vznícení hořlavin od zářivkového tělesa.
Škoda: 398 551 000 Kč.
Zraněny: 4 osoby.

29. 4. – Čtyřpodlažní dům, Praha 1 – Divadelní ulice.
Příčina: výbuch plynu po úniku z plynového řádu.
Škoda: 100 000 000 Kč.
Zraněno: 43 osob.
Zachráněny: 2 osoby.
Evakuováno: 230 osob.

18. 6. – Trafostanice firmy ČEPS, a.s., Praha – Šeberov.
Příčina: technická závada.
Škoda: 100 000 000 Kč.

26. 10. – Obytný dům, Kadaň, okr. Chomutov.
Příčina: nedbalost při izolačních pracích na střeše.
Škoda: 50 000 000 Kč.
Evakuováno: 100 osob.

27. 12. – Skladová a výrobní hala firmy ELMO-PLAST, a.s., Alojzov, okr. Prostějov.
Příčina: v šetření.
Škoda: 69 580 000 Kč.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR

Statistická data zpracoval: pplk. Ing. Vladimír Vonásek,
oddělení analýz a statistiky MV – generální ředitelství HZS ČR.