Srpen 2002 [VIDEO] – ohlédnutí za ničivými povodněmi – Klatovsko

zveřejněno 10.08.2022
 

Česká republika si v srpnu připomíná dvacet let od jedné z největších přírodních katastrof v její historii - povodeň v roce 2002. Živel nekompromisně ničil vše, co mu přišlo do cesty a zanechal za sebou obrovskou spoušť. Škody přesáhly 70 miliard korun. Stovky obydlí se stalo neobyvatelnými. Před vodou muselo být evakuováno na 225 000 lidí, 17 lidí se bohužel zachránit nepodařilo. Poškozeno bylo 260 mostů, 180 silnic, na řadě míst došlo k přerušení dodávek elektrické energie, mobilní sítě byly z části přetížené.

První vlna srážek ve dnech 6. a 7. srpna 2002 zasáhla zejména jih Čech. Z hlediska extremity spadlých srážek se jednalo o 50 až 100 leté úhrny. Problémy s velkou vodou hlásilo i Německo nebo Slovensko. Byla zastavena lodní doprava.

Během druhé povodňové vlny ve dnech 12. až 18. srpna 2002 postihla část republiky pětisetletá až tisíciletá povodeň. Ta ničila i v západních Čechách. Situace byla dramatická především v obcích ležících podél toků řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy, Klabavky a Mže. V okresech Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih byl vyhlášen stav nebezpečí a posléze také nouzový stav.

V Bezděkově voda zasáhla zejména dolní část obce. Z okolních obcí byly zasaženy zejména obce Koryta, Poborovice, Dolní Lhota, Janovice n. Úhlavou a Veselí, kde voda obnovila původní rybník a poškodila most mezi Janovicemi a Veselím. V Beňovech byl poškozen železniční most, bezděkovská zastávka se tak na dva týdny stala dočasnou konečnou stanicí vlaků od Železné Rudy a Domažlic. Nejvíce poškozenými obcemi na Klatovsku byly obce Svrčovec a Švihov. V Plzni vlivem podmáčení došlo ke zřícení čtyř domů, známý dům U Zvonu musel být stržen, na jeho místě je dnes klidová zóna.

Klíčovou roli v ochraně obyvatelstva sehrály přehrady. Do vodního díla Nýrsko přitékala voda objemem až 72 m3.s-1, voda stoupala rychlostí až 15 cm za hodinu.

Povodněmi bylo poškozeno také historické centrum hlavního města Prahy, pražské metro a zoologická zahrada. Voda poškodila všechny tři trasy metra, zatopila 18 stanic a bezmála 20 km kolejí. Svým rozsahem se jednalo o nejničivější povodně od roku 1845.

povodně 2002 – Bezděkov a okolí

© VIDEOSTUDIO Fürbacher, 2002

povodně 2002 – okres Klatovy

© VIDEOSTUDIO Fürbacher, 2002