Bezpečné Vánoce a Silvestr 2022

zveřejněno 23.12.2022
 

Všichni si přejeme, aby vánoční svátky a vítání nového roku proběhly v klidu a pohodě. A přestože se v Jihočeském kraji v posledních letech daří z pohledu hasičů toto přání relativně naplňovat, není od věci si připomenout několik základních rad, jak se požárům během Vánoc vyvarovat.

 • Téměř v každé domácnosti se na Štědrý večer rozsvítí vánoční stromeček. Klasické požáry vánočních stromečků vzhledem k tomu, že používáme již elektrické svíčky, nejsou už tak běžné. Zradit nás mohou ale i svíčky elektrické.
  Je proto velmi důležité nakupovat elektrické svíčky u důvěryhodného prodejce.
 • Veliká opatrnost je pak potřeba při zapalování klasických svíček a prskavek. V každém případě se jedná o manipulaci s otevřeným ohněm, který nesmí být nechán bez dozoru.
  Velmi podstatné je umístění svíček. Svíčka musí stát na pevné nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Například ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky je teplota 200 stupňů Celsia, což stačí k zapálení papírů, textilií i plastů. Pamatujte, že požáry v domácnostech se velice rychle šíří, a to právě proto, že všichni máme v bytech záclony, sedačky, dřevěný nábytek apod.
 • K Vánocům neodmyslitelně patří také pečení a vaření. Požáry, hasiči označované jako „spálené maso na plotně“, jsou jedny z nejčastějších. Ve spoustě případů se podaří tyto požáry velmi rychle zlikvidovat. V opačných případech mohou mít velmi vážné důsledky na životech, zdraví a majetku.
  Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, nejlepší je pánev zakrýt pokličkou, utěrkou nebo plechem na pečení a oheň tak udusit. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu). Při přípravě jídel neodbíhejte z kuchyně, vynechte v televizi v obýváku pro tentokrát svoji oblíbenou pohádku. V blízkosti sporáku nenechávejte hořlavé předměty jako papírové ubrousky, chňapky nebo utěrky. Zapamatujte si, že nejen vznícený olej, ale také cokoli elektrického nehasíme vodou!

A zábavní pyrotechnika?

Silvestr je každoročně dnem, kdy je použití zábavní pyrotechniky nejčastější. Je tedy na místě si připomenout, jak s pyrotechnikou nakládat co nejbezpečněji:

 • Kupujte jen tu pyrotechniku, která má odpovídající povolení či atesty a je k ní přibalen návod na použití v českém jazyce.
  Mnohdy se snažíme ušetřit nějakou tu korunu a kupujeme pyrotechniku, která nemá odpovídající atesty nebo k ní není přibalený leták s návodem na použití v českém jazyce.
 • Pořízenou zábavní pyrotechniku skladujte na bezpečném místě. Rozhodně není vhodné přechovávat pyrotechniku v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
  Zábavní pyrotechniku skladujte také mimo dosah dětí a na místech, kde nemůže dojít k její samovolné iniciaci. Zapálená světlice může způsobit požár koše, popelnice, kontejneru, květináčů, keřů a porostu anebo na balkoně uskladněných věcí.
 • Při používání pyrotechniky se řiďte přiloženým návodem. Nesprávným použitím může pak dojít ke zraněním a požárům.
 • Nepoužívejte pyrotechniku, pokud jste pod vlivem alkoholu.
  Mohlo by se stát, že místo do vzduchu zamíří pyrotechnika na kolemjdoucí osoby, na obydlí nebo auta, protože podnapilá osoba neudrží předepsaný směr.
 • S pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, ve vzdálenosti minimálně 100 metrů od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou prostory zdravotnických, školských zařízení či domovů důchodců. Musíte také být v bezpečné vzdálenosti od aut, keřů či porostů, které by také mohly od pyrotechniky chytnout. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
  Je důležité, abyste při zacházení s pyrotechnikou nijak neohrozili svůj majetek či majetek někoho dalšího. Nikdy nesmíte pyrotechnikou způsobit požár, jinak vám může být udělena nejen nemalá pokuta. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
 • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
 • Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala.
 • Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky.
  Ohleduplní bychom měli být i vůči zvířatům, která mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví.
 • Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Realizaci svěřte odborníkům.
 • Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.

Když přece jen k požáru dojde, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Jestliže je to možné, pokuste se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Na likvidaci požáru můžete použít to, co rychle najdete kolem sebe – utěrky, kusy látek, případně hasicí přístroj, hydrant na chodbě…Výborným pomocníkem při těchto „malých" bytových požárech je univerzální hasicí přístroj ve spreji, kterým lze požár zlikvidovat dřív, než se rozšíří. Není určitě také od věci, pořídit si do domácnosti natrvalo menší, např. dvoukilový, hasicí přístroj.

Pokud nezvládnete požár uhasit vlastními silami, neváhejte zavolat hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 a 150. Uveďte operátorům, co se stalo, kde k požáru došlo a kdo volá. Poté se důsledně držte rad a pokynů našich operátorů. Po ukončení hovoru mějte telefon stále u sebe, kdybychom potřebovali upřesňující informace.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje