Na Štědrý den potrápil hasiče více silný vítr než oheň

zveřejněno 26.12.2013
 

Hasiči vyjeli během Štědrého dne a noci celkem ke 206 událostem. Na jejich likvidaci se podílelo 396 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Hasiči likvidovali 47 požárů (přičemž průměrně denně likvidují 54 požárů).

Naštěstí se vesměs jednalo o požáry menšího rozsahu, při kterých nedošlo ke zranění ani usmrcení osob a při kterých nevznikla velká škoda. Jednalo se především o požáry kontejnerů, lesních porostů a trávy a o požáry v obytných budovách.

K jednomu typicky vánočnímu požáru vyjížděli středočeští hasiči ve 21.30 hodin do obce Líbeznice na Praze - východ. Sem byli přivoláni k hořícímu vánočnímu stromečku. Při příjezdu hasičů již stromek nehořel, jeho zbytky vynesli hasiči ven a přetlakovou ventilací vyvětrali zadýmené prostory. Oheň způsobil škodu ve výši 450 000 Kč, hasičům se podařilo uchránit hodnoty za milion. Příčinou vzniku ohně byla technická závada na elektrickém osvětlení stromku.

Další požár na Praze - východ likvidovali hasiči v obci Doubek. V poledne na Štědrý den zde hořelo obytné podkroví v rodinném domě. Za požár mohl elektrický zkrat na přívodním kabelu.

Odpoledne v 16 hodin hasili hasiči požár v kuchyni v bytovém domě v Kolíně. Příčinou byla nedbalost majitele a způsobená škoda je cca 40.000 Kč.

Ve 20.00 hodin hasiči vyjížděli k požáru stromu – borovice v Louňovicích na Praze - východ, kterou způsobila nedbalost osob při používání zábavné pyrotechniky.

Nejčastěji vyjížděli hasiči opět k technickým zásahům. Těch bylo celkem 206. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském kraji a souvisely zejména se siným větrem, který včera nejvíce trápil oblast Beskyd. Silný vítr lámal stromy a větve stromů, ty pak padaly na komunikace, dráty elektrického vedení nebo domy. Silný vítr rovněž uvolňoval krytiny střech a reklamní panely.

Hasiči dále vyjížděly k 32 dopravním nehodám a třem únikům látek.

Počty a následky požárů na Štědrý den

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
POŽÁRY
[počet]
37 57 44 52 41 70 60 41 39 54 24
ŠKODA
[mil. Kč ]
1,8 2,6 11,5 5,5 3,0 3,4 5,5 251,9 2,2 2,2 1,46
USMRCENO
[počet]
1 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
ZRANĚNO
[počet]
1 3 3 6 14 3 5 6 7 7 6

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR