Červencové požáry si vyžádaly devět lidských životů

zveřejněno 12.08.2014
 

Letní měsíce patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, co se týče požárů. Plameny ničí úrodu, domy, lesy i dopravní prostředky. I letošní červenec byl na požáry bohatý.

Během prvního měsíce prázdnin vyjížděli hasiči celkem k 1 730 požárům. Tyto požáry si vyžádaly 9 lidských životů a 100 osob se při nich zranilo. Hasiči v souvislosti s požáry také museli 1 480 lidí evakuovat a 975 bezprostředně zachránit. Škoda způsobená požáry se v červenci vyšplhala na 126 913 000 Kč.
Celkem 5 obětí si vyžádaly požáry v domech a bytech a čtyři lidé zemřeli následkem požáru při dopravních nehodách. Nejtragičtější byla pak včerejší dopravní nehoda s následným požárem osobního a nákladního automobilu v okrese Pelhřimov na silnici I/19, při ní zemřeli 3 lidé.

Nejčastěji vyjížděli hasiči k požárům v přírodním prostředí, těch bylo 971. V horkém a suchém počasí je to běžná statistika. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, často se také vznítí porost od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod.

Lidé by proto měli dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm ve volné přírodě a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Na paměti by měli mít i to, že povinnost počínat si tak, aby nevznikl požár, jim vyplývá ze zákona o požární ochraně a při nedodržení pravidel bezpečnosti požární ochrany jim hrozí pokuta až do výše 25 000 korun.

Velké množství požárů souvisí také se sklizní obilí. Nehoří pak jen úroda, ale i zemědělské stroje. Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (tr)aktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.

Nejčastější příčinou požárů byly technické závady (jako je vada materiálu, konstrukce), a lidská nedbalost (např. kouření, zakládání ohňů v přírodě, zanedbání bezpečnostních předpisů, používání otevřeného ohně).

Zásahy hasičů v červenci 2014 v porovnání s předcházejícími lety

  2010 2011 2012 2013 2014
Počet všech mimořádných událostí 10896 10677 12608 11507 11444
Počet požárů 1991 1362 1389 2049 1730
Počet požárů v přírodním prostředí 1237 707 741 1362 971

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR