Hasiči si připsali do statistik za sobotu přes 1200 technických zásahů

zveřejněno 11.01.2015
 

Za sobotu 10. ledna vyjeli hasiči v České republice k 1349 mimořádným událostem, z čehož bylo 1203 případů technické pomoci. Průměrně hasiči poskytují denně technickou pomoc ve 154 případech.

Tuto sobotu byly hasičské statistiky překročeny skoro 8 krát. Již ve 13:00 hodin evidovalo operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR 275 technických zásahů, v 18:00 hodin se statistika zastavila na čísle 684, k 20. hodině vyjeli hasiči k technických zásahům 811 krát a ve 22:00 hodin bylo technických zásahů již 975. Nejvíce vyjížděli pomáhat hasiči ve Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. V průběhu dne 11. 1. 2015 do 07,00 hodin přibylo v České republice dalších 78 technických zásahů.

Zvýšené množství technických výjezdů bylo způsobeno zejména povětrnostní situací, zvýšenou srážkovou činností, táním sněhové pokrývky a vzestupem hladiny řek zejména na Vydře, Otavě a Sázavě. K typickým výjezdům sobotního dne patřilo dstraňování spadaných nebo nebezpečných větví i celých stromů, odstraňování uvolněných plechů a reklamních tabulí, upevňování uvolněné střešní krytiny, čistění koryt vodních toků a odčerpávání vody.

Příklady z krajů:

V centru města Písek odfoukl vítr do řeky Otavy špatně zajištěný kočárek. Dítě naštěstí nebylo právě uvnitř. Hasiči s použitím člunu kočárek z řeky vylovili a předali zpět matce.
Olomoučtí hasiči v Mohelnici museli rozebrat plechovou boudu, která se díky silnému větru ocitla v poli.
V Moravskoslezském kraji hasiči strhávali část sedlové střechy s plechovou krytinou z rodinného domu v obci Smilovice, kterou vítr značně poškodil.
Hasiči hl. m. Prahy byli vysláni do ulice Slavětínská v Klánovicích k částečně vyvrácenému stromu, který zůstal zaklesnut do vedlejšího stromu.

Ke 20. hodině dne 10. ledna 2015 bylo evidováno 58 míst s dosaženým prvním stupněm povodňové aktivity a 10 míst s dosaženým druhým stupněm povodňové aktivity v povodí Jizery, Moravské Dyje, Sázavy, Doubravy a na přítocích Oslavy. Na horních úsecích toků zasažených povodňovou situací již většinou kulminace proběhly.

Například v Ústeckém kraji čistili hasiči hráz rybníka a kanálové vpusti v Labské Stráni, v Proboštově čistili koryto potoka a ve Stadicích odstraňovali strom z řeky, aby nepoškodil místní elektrárnu.

O faktu, že sjíždění řeky při zvýšeném průtoku je velmi nebezpečné, se přesvědčili vodáci na jezu u Mlýna na Ohři, když se s nimi raft převrátil. Čtyři vodáky unášel proud cca 2 km, než se jim podařilo dostat se na břeh. Pátý vodák zmizel v proudu řeky. Hasiči po něm pátrali po obou stranách koryta a zároveň procházeli podél obou břehů až do Klášterce nad Ohří. V odpoledních hodinách byla akce ukončena a vodák zůstává nezvěstný.

V souvislosti s předpovědí počasí, slábnoucím větrem, ochlazením a poklesem horních toků řek, očekáváme i pokles výjezdů hasičů v nadcházejících hodinách. Vzestupy řek budou možné ještě na středních a dolních tocích - v případě dotoků.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR

Ing. Michaela Franclová
pracovník vztahů k veřejnosti GŘ HZS ČR