Manipulace a skladování hořlavin v létě

zveřejněno 10.07.2015
 

Velmi teplé počasí s sebou přináší nejen rizika požárů v přírodním prostředí, ale lidé si často neuvědomují, že i špatně uskladněné hořlavé kapaliny nebo neopatrná manipulace s nimi sebou nesou vysoká požární rizika. A jedná se přitom o kapaliny, se kterými se lidé běžně setkávají, jako jsou laky, barvy, oleje, benzín, petrolej, aceton nebo líh.

Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (například benzín, aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí do 21 °C. To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně, např. zapálit si v blízkosti cigaretu, a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují více a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

Proto tyto hořlavé kapaliny nevystavujte slunci a vůbec vysokým teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru. Pokud skladujete velké množství hořlavých látek např. v garáži, markantně se tím zvyšuje riziko vzniku požáru, neboť k zapálení hořlavých výparů stačí jen okamžik nepozornosti – zapálená cigareta, zapalovač, nebo i jiskra v elektrickém osvětlení. Dávejte si proto velký pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti. Chráníte tak nejen sebe, ale i své okolí.

Při skladování hořlavých či nebezpečných látek dodržujte tato pravidla:

  • Pevná paliva ukládejte odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření podporujících látek.
  • Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci.
  • Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Ukládat lze maximálně 40 litrů hořlavé kapaliny potřebné k vytápění těchto objektů a to v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
  • V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel. Garáž je třeba vybavit hasicím přístrojem.
  • Při vysokých teplotách roste riziko požáru při zacházení s hořlavými plyny (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. s LPG, lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťujte na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Pozor tedy na příliš intenzivní sluneční paprsky, otevřený oheň, kamna, svářecí zařízení apod. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
  • Ke zvýšení požární bezpečnosti ve své domácnosti si neváhejte pořídit požární hlásiče k včasné detekci případného požáru a hasební prostředky k jeho rychlému zdolání (přenosné hasicí přístroje). Tato investice se vyplatí, zejména pokud skladujete větší množství hořlavin na jednom místě.

Hasiči mohou na základě bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR

Ing. Michaela Franclová
pracovník vztahů k veřejnosti GŘ HZS ČR