Požár pole se dá zvládnout i bez hasičů

zveřejněno 10.08.2015
 

V posledních dnech hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávají požáry lesů a polí. Denně se jedná o téměř dvě desítky takových událostí. Každý den se mezi nimi objeví několik, kvůli kterým je potřeba vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu a za poslední dva dny dokonce i třetí. Naši hasiči jezdí pomáhat do Středočeského kraje a k nám v poslední době zase jezdí Jihočeši (vzhledem k lokalitě událostí).

Mezi ničivými požáry stojí za zmínku jeden. Úplně obyčejný. A aby se z něj nestal podobný těm, o kterých se píše všude, stačilo málo - aby zemědělci ke žním přistupovali zodpovědně.

Konkrétně se jedná o požár strniště u obce Bukovina. Sice shořelo strniště na ploše asi 30x50 metrů, ale zvládli ho zlikvidovat sami zemědělci svojí cisternou, kterou měli na poli připravenou. A také proto, že se okamžitě postarali o zaorání celé plochy požáru. To vše zvládli ještě před tím, než na místo dorazily naše jednotky.

Při současném extrémním suchu a meteorologických podmínkách není možné vyloučit, že se s podobně velkými požáry ještě setkáme. Snažíme se proto maximálně apelovat na občany a firmy, aby svou činností omezovali rizika vniku požáru.

Obecně lze konstatovat, že nejčastějšími příčinami vniku požáru v přírodním prostředí jsou technické závady na zemědělské technice a neopatrnost lidí při kouření a rozdělávání ohňů v přírodě.

U zemědělských prací je důležité zejména používat techniku, která je v dobrém technickém stavu a nezanedbávat její údržbu. Mnoho požárů vzniká například od zadřených ložisek balíkovacích strojů. Dále je třeba vybavovat techniku lapači jisker. Pokud se sklízí velké plochy při velkém nasazení techniky, je rozhodně dobré tyto plochy rozdělit a proorat, dále je velmi efektivní mít u těchto prací zajištěnu dodávku vody k hašení, např. přistavením cisternových automobilů.

Občany bychom chtěli upozornit, aby dbali maximální opatrnosti při pobytu v přírodě, zejména při rozdělávání ohňů a při kouření. Měli by se také vyvarovat vjíždění na již sklizené porosty, zejména pokud mají automobil vybaven ve spodní části katalyzátorem, protože rozpálený katalyzátor bývá častou příčinou vzniku požáru.

por. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS
tisková mluvčí HZS Plzeňského kraje