Statistiky zásahů hasičů za první pololetí roku 2015

zveřejněno 13.08.2015
 

Až polovinu výjezdů hasičů od ledna do června 2015 tvořilo poskytnutí technické či jiné pomoci. Dnešní hasiči musí být nejen odborně způsobilí, ale musí být i zruční automechanici, zámečníci, musí se umět ohánět motorovou pilou, zlikvidovat vosí roj nebo odchytit jedovatého hada. O 14 % stoupl také počet dopravních nehod, u kterých je nutná asistence hasičů. K požárům hasiči vyjížděli jen v sedmnácti ze sta výjezdů. To jsou výsledky statistického sledování zásahů jednotek požární ochrany za prvních šest měsíců tohoto roku.

V prvním pololetí letošního roku zasahovaly jednotky hasičů u 51 388 událostí, což je o 8 % více než ve stejném období roku 2014. Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie 50,5 %, dopravní nehody 19,1 %, požáry 17,3 % a úniky nebezpečných chemických látek 6,0 %. Plané poplachy tvořily 7,1 % z celkového počtu událostí.

Druh události 2013 2014 2015 Index
15/14
Požáry s účastí jednotky PO 7 662 9 569 8 873 93
Dopravní nehody 9 039 8 609 9 800 114
Úniky nebezpečných látek 2 523 2 802 3 077 110
Technické havárie 32 877 23 022 25 946 113
Radiační havárie a nehody 0 1 0 0
Ostatní mimořádné události 6 12 36 300
Plané poplachy 3 628 3 463 3 656 106
UDÁLOSTI CELKEM 55 735 47 478 51 388 108

Počet požárů v prvním pololetí roku 2015 poklesl o 7 % zejména vlivem menšího počtu požárů volných skládek a odpadů.

Počet dopravních nehod likvidovaných jednotkami požární ochrany oproti loňskému roku vzrostl o 14 %. Kromě vyproštění lidí z havarovaných vozidel a poskytnutí předlékařské pomoci mají hasiči za úkol i zajištění místa nehody a odstranění jejích následků.

Při únicích nebezpečných chemických látek (nárůst o 10 % oproti prvnímu pololetí roku 2014) jsou nejčetnější úniky ropných produktů např. při dopravních nehodách nebo úniky plynů např. v domácnostech nebo z technologií výrobních závodů.

Široká skupina pod názvem „technické havárie“ (nárůst o 13 %) zahrnuje též technické, technologické a ostatní pomoci v nouzi např. při otvírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na komunikacích, vyprošťování osob, zvířat či předmětů.

Počet planých poplachů se oproti loňskému období zvýšil o 6 %, nejčetnější jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací, přivoláním k události, která ve skutečnosti nebyla požárem (20 %), nebo přivolání k nenahlášenému pálení klestí (12 %).

Podle dnů v týdnu nejvíce událostí vzniklo v úterý (18,0 %), nejméně v neděli (12,4 %), podle měsíců nejvíce v březnu (20,5 %) a nejméně v únoru (12,1 %).

Hasiči v 1. pololetí roku 2015 bezprostředně zachránili a evakuovali z ohrožených prostor (+ 7 439 osob oproti prvnímu pololetí roku 2014). 10 624 zraněným osobám (+ 973) byla poskytnuta předlékařská pomoc. Při zásazích se vyskytlo také 1 228 usmrcených osob (+ 104), kdy jednotky pomáhaly s jejich vyprošťováním a vynášením, např. při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů.

Při zásazích za prvních šest měsíců roku 2015 bylo 169 hasičů zraněno, z toho 127 profesionálních a 42 dobrovolných.

Ing. Michaela Franclová
pracovník vztahů k veřejnosti GŘ HZS ČR