Bezpečné prázdniny pro děti z pohledu hasičů

zveřejněno 03.07.2016
 

Dětem oficiálně začaly prázdniny a to znamená méně povinností a více času na zábavu.

To ale také znamená spoustu volného času a příležitostí k „tropení neplechy“. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou je například tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami. Jen pro ilustraci: v roce 2015 způsobily děti ve věku do 15 let 218 požárů, zranilo se při nich 46 osob a zanechaly po sobě majetkové škody za téměř 13 milionů Kč. Během loňských prázdnin zavinily děti 61 požárů (což je nejvíc od roku 2008 viz. tabulka níže), při kterých naštěstí nikdo nezemřel, 8 osob se ale zranilo.

ROKPOČETŠKODA
mil. Kč
USMRCENÍZRANĚNÍ
2006442,705
2007631806
2008686,108
200939603
2010312,1012
2011285,703
2012334,806
2013292,105
2014262,007
2015612,408

Nejčastěji děti zapalují stohy slámy, domy, byty a odpadkové koše. Nejvíc požárů takto vzniká mezi 14,00 a 16,00 hodinou.

Požáry podle objektu vzniku 2009 - 2015Počet
stohy slámy a píce153
bytové domy142
odpadní kontejnery, popelnice a odpad. koše138
rodinné domky120
kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy ap.93
parky, osamocené stromy a keře89
zemědělské neobdělávané plochy, louky44
sklady píce a steliva40

Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun.

Hasiči doporučují si s dětmi zopakovat zásady chování v přírodě z hlediska nebezpečí vzniku požárů, ale také volání na tísňovou linku v případě vzniku mimořádné události.

Většinu těchto zásad si děti osvojí už ve škole, kde je problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v osnovách už od roku 2004, od září 2013 jsou nově rámcové vzdělávací programy upraveny tak, aby plně pokryly všechna potřebná témata, tedy i to, jak požárům předcházet a jak se zachovat, pokud už k němu dojde.

Témata přitom pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovávali přímo odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR, kteří vycházeli z letitých zkušeností a statistik.

Do vzdělávání dětí se zapojují i sami hasiči, kteří jen za minulý rok provedli kolem 2549 přednášek v základních a středních školách, oslovili 272 tříd mateřských škol s 12 246 žáky a od roku 2001 odborně připravovali v oblasti ochrany obyvatelstva přes 23 000 učitelů. Nemalé úsilí je také věnováno publikační činnosti. Velké oblibě se těší i exkurze na hasičských stanicích, které každoročně navštíví okolo 100 tisíc osob, a pohybově vědomostní soutěže, kde si získané znalosti mohou účastníci ověřit v praxi. V roce 2015 se těchto soutěží zúčastnilo celkem 13 374 žáků a studentů.

Není pochyb o tom, že pokud nastanou nějaké mimořádné situace, musí si s nimi děti často poradit samy. A je velmi pravděpodobné, že to budou právě vědomosti získané v rámci vyučování nebo na akcích hasičů, které jim takové situace pomohou zvládnout.

Přejeme dětem krásné a bezpečné léto.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR