Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů

zveřejněno 02.09.2016
 

Na první zářijový víkend hydrometeorologové předpovídají teploty dosahující až 30 °C. Pro kraje Jihomoravský kraj, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, pro Kraj Vysočina a Prahu platí výstraha na nebezpečí požárů. Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů zejména v přírodním prostředí. Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody.

Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné:

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Oheň nikdy neroznášejte po okolí, např. na zapálení větvi.
 • Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
 • Spalování většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič může snadno způsobit požár.
 • Děti by neměly být ponechány u ohniště bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů či ožehnutí.
 • Pokud dojde ke vznícení šatů, chovejte se podle pravidla „Zastav se, lehni si a kutálej se!“.
 • V případě, že se Vám situace vymkne kontrole, volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR