VIDEO: Poškozené a nevhodně používané prodlužovací kabely mohou způsobit požár

zveřejněno 01.01.2017
 

Prodlužovací kabely nazývané prodlužovačky máme všude kolem nás, najdeme je v domácnostech i v zaměstnání. S předvánočním obdobím používání prodlužovaček stoupá z důvodu světelné výzdoby oken, domů nebo přilehlých dřevin. Nezřídka se stává, že vně budovy není elektrická zásuvka, tak lidé natáhnou prodlužovací kabel z bytu a přivřou ho do okna nebo dveří.

V případě dlouhodobějšího stlačení kabelu může dojít k poškození vnitřní izolace a následnému elektrickému zkratu. I když v tom okamžiku jističe odpojí elektrický proud, místo stlačení může být dostatečně zahřáté natolik, aby iniciovalo vznik požáru, což v případě dřevěných vstupních dveřích, které jsou často jediným únikovým východem z rodinného domu, může mít fatální následky. Obdobně situace, kdy osvětlení venkovních truhlíků na okně dětského pokoje napájí stlačená prodlužovačka, je velice riziková.

Dále hasiči připomínají, že prodlužovací kabely by měl každé dva roky zkontrolovat revizní technik – elektrikář. Podrobnější informace k požárům vzniklým od prodlužovacích kabelů vysvětlí v krátkém preventivním klipu expertní vyšetřovatel příčin požárů kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek z Technického ústavu požární ochrany:

 

Zkontrolujte si prodlužovací kabely, jestli nejsou viditelně poškozené, ať už promáčklé, skřípnuté za nábytkem nebo přelomené. A pokud ano, je nezbytné stávající prodlužovačky odpojit a nahradit novými!

kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
HZS Středočeského kraje, ÚO Beroun