Období nepříznivých klimatických podmínek je shodné s platnou výstrahou ČHMÚ

aktualizováno 02.08.2018
 

Na konci roku 2016 vešlo v účinnost nové nařízení Plzeňského kraje (5/2016), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V minulosti období nepříznivých klimatických podmínek v kraji (tzv. období sucha) vyhlašoval a odvolával hejtman. Nově začátek období nastává v okamžiku, kdy Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu „nebezpečí požáru“ či „vysoké nebezpečí požáru“, a platí po celou dobu platnosti této výstrahy.

Výstraha ČHMÚ jsou k nahlédnutí na webových stránkách ČHMÚ, případně na našich webových stránkách. Výstrahy jsou rovněž zveřejňovány v televizní předpovědi počasí.

Pokud není v platnosti výstraha na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, může na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje období nepříznivých klimatických podmínek nastat dnem uvedeným v informaci hejtmana Plzeňského kraje o začátku období nepříznivých klimatických podmínek, stejným způsobem pak musí být i ukončeno.

Pravidla chování

V období nepříznivých klimatických podmínek se mimo jiné nesmí v lesích, parcích i jejich okolí do 50 metrů rozdělávat oheň a kouřit, v okolí stohů a polí s obilím je tento zákaz na vzdálenost 100 metrů. Je zakázána pyrotechnika, ohňostroje a dokonce lampióny i balónky štěstí. V tomto období nesmí vyjet parní lokomotiva a je zakázáno jezdit jakýmkoliv motorovým vozidlem mimo komunikaci po polích i ve volné přírodě. Výjimku mají pouze zemědělské a lesní stroje a technika IZS.

Nařízení kraje č. 5/2016 dále upravuje podmínky pro rozdělávání otevřeného ohně, pro žně, pro dobu skladování pícnin, slámy, štěpky a podobně a vyjmenovává zakázané činnosti.

 

Legislativa:
(kliknutím otevřete dokument v novém okně)

Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zákon č. 133/1985 Sb.
Zákon o požární ochraně
Vyhláška obce Bezděkov č. 3/2010
Zákaz spalování