VIDEO: Advent, pozor na zapálené svíčky

zveřejněno 02.12.2017
 

První prosincový víkend je zároveň prvním adventním. Na náměstích i návsích po kraji budeme slavnostně rozsvěcet vánoční stromky a doma si na adventních věncích zapálíme první adventní svíčku.

Dříve než škrtneme sirkou, měli bychom si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.

Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.

Pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:

Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec kupujete. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, jsou vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, bez podkladových misek... Adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě je nesmíte zapalovat.

Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho.

Svíčky umísťujte na stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.