VIDEO: eCall byl vyzkoušen a spuštěn

zveřejněno 14.12.2017
 

Na konci září došlo ke spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Tento elektronický bezpečnostní systém byl vyvinut za účelem zrychlení a zpřesnění identifikace volajícího při závažných dopravních nehodách.

Česká republika je považována za průkopníka této technologie. Od 30. září 2017 jsou již všechna operační střediska HZS ČR připravena na příjem eCallu.

Povinnost zavést interoperabilní služby eCall v celé EU do 30. září 2017 ukládá všem členským státům EU rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014.

Již od roku 2006 byly v České republice realizovány výzkumné implementační projekty v oblasti tísňového volání z vozidel, které umožnily nalezení nejvhodnějších a efektivních způsobů zavedení služby eCall v celé EU. Téma bezpečnosti občanů bylo také jednou z klíčových priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Došlo ke vzniku Evropské platformy pro implementaci služby eCall (EeIP), která slouží pro výměnu zkušeností a znalostí a pro koordinaci zavedení služby eCall napříč všemi dotčenými oblastmi. Aktivní zapojení do činnosti platformy a realizace mezinárodních pilotních projektů (projekt HeERO) zařadilo Hasičský záchranný sbor České republiky mezi lídry inovace tísňových služeb a inspiraci v našem způsobu zapojení služby eCall do technologií tísňového volání nalezlo mnoho dalších členských států EU.

Projekt byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Každý rok se v Evropě stane více než 1,7 milionu dopravních nehod, které vyžadují lékařskou pomoc, a mnoho dalších nehod, které vyžadují jiné druhy pomoci. Po nehodě mohou být lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo nemohou použít mobilní telefon. Ve všech těchto případech může systém eCall pomoci. Může významně zkrátit čas reakce tísňových služeb a tím zachránit životy nebo snížit závažnost zranění. Kdyby všechna vozidla v EU byla vybavena systémem eCall, smrtelné nehody na silnicích by mohly být sníženy až o 10%, což znamená záchranu asi 2 500 životů ročně.

Jak eCall funguje?

V případě dopravní nehody zahájí palubní zařízení eCall ve vozidle tísňové volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem tísňového volání 112.

Právě jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je stejně jako ve všech státech Evropské unie dostupné a zdarma i v České republice, umožňuje zavolat pomoc zdravotnické záchranné služby, policie či hasičů s určením polohy volajícího pomocí jediné tísňové linky.

Spojení mezi vozidlem s eCall systémem a telefonním centrem tísňového volání 112 se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů ve vozidle, nebo manuálně po stisku nouzového tlačítka ve vozidle. Manuální aktivace je určena také pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.

Palubní zařízení systému eCall naváže s tísňovou linkou datové a hlasové spojení. Při zahájení spojení se do technologie telefonních center tísňového volání 112 přenáší tzv. minimální soubor dat. Tento datový soubor obsahuje informace o nehodě, včetně času, přesné polohy, směru jízdy vozidla, identifikace vozidla a stavu systému eCall (údaj o tom, zda bylo volání spuštěno manuálně nebo automaticky). Pro co nejpřesnější lokalizaci polohy by měl tento systém v budoucnu využívat novou generaci celosvětových systémů družicové navigace, zejména evropský systém Galileo. Hlasové spojení následně umožní cestujícím ve vozidle komunikovat s operátorem tísňové linky 112.

Operátorovi se při volání prostřednictvím systému eCall zobrazí místo nehody na mapě a na obrazovce se vizualizují data zaslaná palubní jednotkou. Podle vytěžených informací vyšle operátor pomoc potřebných složek integrovaného záchranného systému. Díky automatické aktivaci systému a minimálnímu souboru dat je možno pomoc poskytnou i tehdy, když nikomu z posádky zdravotní stav nedovolí komunikovat s operátorem nebo je v zemi cizincem a nezná dostatečně jazyk.

Kromě zajištění vyslání pomoci na místo nehody předává telefonní centrum tísňového volání 112 informaci o nehodě také do jednotného systému dopravních informací Národního dopravního informačního centra v Ostravě, které je použije pro texty na informačních tabulích pro řidiče, pro dopravní zpravodajství, aktuální dopravní situaci na internetu, osobní navigační systémy apod. Pro získání technických údajů o vozidle budou telefonní centra tísňového volání 112 propojena s centrálním registrem vozidel a evropským informačním systémem EUCARIS.

ktp. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR