Blíží se pálení čarodějnic, víte jak si ho bezpečně užít?

zveřejněno 25.04.2018
 

Hasiči každoročně vyjíždějí k desítkám požárů vzniklých v souvislosti s pálením čarodějnic, zaměstnávají je ale tradičně i plané výjezdy. Ideální je stav, kdy hasiči o pálení čarodějnic předem vědí a kdy se oznamovatel před nahlášením požáru přesvědčí, že jde opravdu o požár nebo táborák.

Povinnost hlásit oheň ze zákona mají spolky, obce a právnické osoby. Fyzické osoby tuto povinnost nemají, ale právě ty hasiči žádají o nahlášení akce předem. Nejjednodušší je oznámit pálení na webu HZS (http://paleni.hzspk.cz/). Do databáze je potřeba zadat datum, místo a přibližný čas pálení, kontaktní osobu a její telefon atd.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v této souvislosti nabádá všechny k opatrnosti a připomíná několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci čarodějnické veselice dodržovat:

  • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. V lese je zakázáno rozdělávat oheň celoročně. Místo pro rozdělávání ohně musí být od kraje lesa vzdálené minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný - tedy 100 metrů. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutné dát pozor i na kořeny stromů a keřů.
  • Zcela zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi, pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance, rašelině apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy.
  • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
  • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
  • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými dětmi.
  • Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí téměř každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu.

Mnohde lidé při pálení čarodějnic ohně přeskakují. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo "Zastav se, lehni si a kutálej se!" Pokud vám hoří oděv, neutíkejte, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie z přírodních vláken, lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik a plastových lahví. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 tisíc korun.

Zvláště u větších akcí není od věci povolat požární hlídku z řad místních dobrovolných hasičů i s vozidlem/cisternou, hasiči také doporučují informovat o zapalování ohňů místní úřad.

Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje