Povodeň na Klatovsku 2013

02.06.2013
 

Vlivem vydatných dešťů došlo v Tajanově v neděli 2. června před pátou hodinou ranní k dosažení kóty 300 cm, což je hranice 3. stupně povodňové aktivity a rozvodnění toku Úhlavy. Voda se naštěstí držela v dostatečné vzdálenosti od obytných domů. Situaci v Dolní Lhotě a v Poborovicích u hotelu Rual a u pískovny zachycuje fotogalerie.

Foto: galerie 1