Meteorologické výstrahy

Oblast:  ORP Klatovy | Plzeňský kraj | celá ČR

Velmi silné bouřky vysoký stupeň nebezpečí
předpokládaný čas výskytu jevu:27.06.2022 23:42 - 28.06.2022 06:00
Očekává se výskyt velmi silných bouřek zejména s nárazy větru kolem 90 km/h, většími kroupami a krátkodobými úhrny kolem 50 mm. Na menších tocích může ojediněle dojít k překročení 1. SPA.
Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Nad střední Evropou se bude vlnit studená fronta. Před ní k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu.
Výhled nebezpečných jevů předběžné varování
předpokládaný čas výskytu jevu:28.06.2022 17:00 - 30.06.2022 06:00
Očekává se výskyt silných a velmi silných bouřek.
Toto je předběžné varování, doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.
Nad střední Evropou se bude vlnit studená fronta. Před ní k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu.

Zdroj dat:
ČHMÚ© Český hydrometeorologický ústav, 2022
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany
www.chmi.cz | chmi@chmi.cz
 
Meteorologická zpráva: 2.49.0.0.203.0.CZ.220627214418.XOCZ50_OKPR_000227
Datum vydání zprávy: 27.06.2022 23:44:18
 
Stránka vygenerována: úterý 28.06.2022 01:53:44