Požár lesní/polní porost, tráva - Klatovy

29.06.2012 15:02
 

ID: 162991032

Popis: Jednotka byla prostřednictvím operačního střediska povolána k likvidaci požáru lesního porostu v Klatovech v lokalitě Pod Borem na ploše cca 20 arů. Jednalo se o prostor bývalé vojenské střelnice a jednotka na tomto místě zasahovala již v roce 2003, kdy požár způsobil zásah blesku. Zásahu se zúčastnilo celkem 11 členů zásahové jednotky a vyjely všechny tři vozy. Jedno vozidlo s obsluhou zřídilo společně s dalším vozidlem SDH Klatovy sací stanoviště ve svrčoveckém kamenolomu, zbylá dvě vozidla prováděla kyvadlovou dopravu požární vody. Dva členové jednotky se podíleli na přímém hašení požáru. Na místě dále zasahovaly dobrovolné jednotky z Klatov, Lub a profesionální jednotka z Klatov. U požáru nedošlo ke zranění a hasičům se ho podařilo zlikvidovat za necelé 2 hodiny. Příčina požáru je v šetření, není vyloučen úmysl či nedbalost. Škoda byla odhadnuta na cca 45 000 Kč.

Foto: galerie 1