Čištění kanalizace - Bezděkov

02.05.2007
 

Popis: Jednotka byla povolána na provedení technického zásahu - vyčištění kanalizační strouhy u kostela.