Požár stohu - Tajanov

07.03.2007 13:41
 

Popis: Nedbalost nebo úmysl je příčinou požáru stohu u obce Tajano, majitel ZD Koryta, ke kterému vyjížděli po třinácté hodině dobrovolní hasiči z Klatov, Bezděkova, Tajanova a profesionálové z Klatov. Stoh byl z poloviny zasažen požárem. Hasiči zasahovali kvůli značnému zakouření v dýchací technice. K hašení nasadili dva "C" proudy vody. Původně chtěli hasiči stoh rozdělit. Po dohodě s majitelem upustili od hašení a soustředili se na ochranu okolí. Na místě až do ranních odin zůstali na dohlídce místní dobrovolní hasiči. Vodu brali z podzemního hydrantu. Škoda byla vyčíslena na 35 000 Kč.