Požár nízké budovy - Poborovice

09.01.2007
 

Popis: Požár kuchyně hotelu RUAL. Došlo ke vznícení unikajícího propan-butanu z tlakové lahve od zapáleného hořáku. Jednotka Bezděkov na místě zasahovala jako první jedním proudem C a dále ve spolupráci s jednotkou HZS Klatovy provedla úplnou likvidaci požáru. Škoda byla vyčíslena na 80 000 Kč. Příčinou požáru byla nedbalost při připojování propan-butanové lahve ke spotřebiči.