Víte, že dle zákona o požární ochraně má jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností stanoven čas dojezdu na místo mimořádné události zpravidla do 20 minut jízdy?

zveřejněno 19.09.2023
 

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik požáru či jiné mimořádné události kdekoliv na území ČR, je vytvořen systém jednotek požární ochrany, který plošně v celé ČR zabezpečuje účinnou pomoc do určitého časového limitu s určitým množství sil a prostředků (hasičů, požární techniky a dalších prostředků požární ochrany). Toto tzv. plošné pokrytí vychází ze zákona o požární ochraně. Původně byl tento systém jednotek vybudován pouze pro hašení požárů. S technickým rozvojem společnosti ovšem vyvstala potřeba zasahovat také u dalších mimořádných událostí - dopravních nehod, havárií s únikem nebezpečných látek, živelních pohrom, apod.

A co to znamená pro občany? Profesionální hasiči při vyhlášení poplachu (nahlášení mimořádné události na lince tísňového volání 150 nebo 112) vyjíždějí z místa své dislokace do 2 minut. Další čas jim zabere dojezd na udané konkrétní místo. Do doby příjezdu hasičů, jsou však občané na místě mimořádné události sami a záleží jen na nich, zda se zachovají správně v dané situaci, zda dokáží sebe a své blízké ochránit. Na našich webových stránkách se dozvíte spoustu důležitých informací k ochraně svého zdraví, života a majetku.

Štěstí přeje připraveným.

Hasičský záchranný sbor České republiky