Víte, že v každé domácnosti se nachází mnohdy i desítky různých baterií, jejichž funkčnost a bezpečnost bereme za úplnou samozřejmost?

zveřejněno 03.11.2023
 

Honba za mobilitou a autonomií elektrických zařízení je dnes v maximálním rozmachu. Baterie jsou bezesporu fenoménem moderní společnosti, bateriové systémy se postupně dostávají prakticky do všech oblastí lidského počínání. Co si ovšem mnoho lidí neuvědomuje, jsou rizika spojená s provozem těchto systémů. Tato rizika pochopitelně narůstají s rostoucím počtem baterií a snahou o jejich modernizaci a miniaturizaci v kombinaci s maximálním nárůstem výkonu. Baterií ať nabíjecích nebo nenabíjecích, je z pohledu technologie, s kterou daný systém pracuje, mnoho druhů (od stařičkých zinkochloridových systémů až po modernější systémy na bázi lithia). Jedno však mají všechny tyto systémy společné, jsou vždy určitým zdrojem rizik, především pak pokud s nimi budeme zacházet v rozporu s návodem výrobce a základními pravidly požární bezpečnosti. Připomeňme si nejčastější chyby, které mohou vést k požáru či explozi baterie: mechanické poškození a následný provoz poškozených zařízení, nesprávné nabíjení akumulátorů, popřípadě nabíjení nenabíjecích jednorázových baterií, vystavení vysokým teplotám přes cca 70°C, zkratování baterie (propojení obou konců baterie), nabíjení automobilových akumulátorů v uzavřených prostorech.

Reakce po proražení baterie hřebíkem, teplota bezprostředně po explozi a požáru je 435,9 °C:
poškozená baterie - foto: HZS České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky