Topná sezona

zveřejněno 04.11.2022
 

Letošní teplý podzim nám topnou sezónu v mnoha domácnostech posunul. Meteorologové hlásí postupné ochlazování a snižování teplot k bodu mrazu, a tak si připomeňme pár důležitých rad a informací k tomuto období, neboť jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů je špatný technický stav topidla nebo komínu.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

 • Je kouřovod řádně upevněn?
 • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry komínových dvířek?
 • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
 • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Pár základních rad:

 • Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla. Protože je to velmi častá příčina vzniku požáru v kotelnách nebo i v obytných místnostech s krbem či kamny.
 • V žádném případě ani nesušte oděvy a jiné textilie v těsné blízkosti či nad topidly na tuhá paliva.
 • Topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomocí vysoce hořlavých kapalin například benzínu, neboť v těchto případech často dochází k závažným popáleninám osob.
 • Pozor na popel! I zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár. Vždy jej skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad a tyto nádoby nechejte taktéž dál od dalších hořlavých materiálů nebo zdí domů. Každý rok hasiči vyjíždějí k požárům rodinných domů nebo různých přístřešků, ke kterým došlo právě díky neopatrnosti při manipulaci se žhavým popelem, od kterého došlo právě k požárům různých objektů.

por. Mgr. Lucie Javoříková
tisková mluvčí HZS Zlínského kraje