Pálení čarodějnic

zveřejněno 28.04.2023
 

Několik rad jak prožít oslavy tradičního svátku bez požárů a komplikací.

Noc z 30. dubna na 1. května je tradičně spojena s velmi starým a populárním lidovým zvykem tzv. pálením čarodějnic. O noci čarodějnic se lidé setkávají u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Ve spojení s tímto svátkem je také často používána i zábavní pyrotechnika. Otevřená ohniště v přírodním prostředí, zábavní pyrotechnika, dobře hořlavé materiály, to jsou také faktory, které zvyšují nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste, pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.

Pro klidné a bezproblémové prožití oslav je dobré pamatovat na některá jednoduchá preventivní opatření:

 • rozmyslet umístění ohniště či místa pálení, které musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.
 • Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
 • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
 • Nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte připravený dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.
 • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.

Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Při používání zábavní pyrotechniky:

 • Používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu.
 • Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob ani majetku. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy.
 • Nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!
 • Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.
 • Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!

Při akcích organizovaných občany jako fyzickými osobami doporučujeme celou akci včas oznámit Hasičskému záchrannému sboru kraje (u právnických osob a podnikajících fyzických osob je tato povinnost dána zákonem).

por. Mgr. Lucie Javoříková
tisková mluvčí HZS Zlínského kraje