Víte, že oxid uhelnatý bývá nazýván „tichý zabiják“?

zveřejněno 09.11.2023
 

Oxid uhelnatý (chemická značka CO) je hořlavý (hoří modrým plamenem), bezbarvý, jedovatý plyn, mírně lehčí než vzduch, není vidět ani cítit. Vzniká při nedokonalém hoření organických látek. Vytváří se ve větším množství, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, není k dispozici dostatek kyslíku (nevětraná či utěsněná místnost) nebo je špatný technický stav spotřebiče. Již při malých koncentracích ve vdechovaném vzduchu se pevně navazuje na krevní barvivo – hemoglobin namísto kyslíku (váže se asi 200 krát lépe než kyslík). Krví je pak roznášen po celém těle, vytlačuje kyslík a dochází tak k otravě organizmu. Tento plyn zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě. Při nízkých koncentracích CO může zdravý člověk pociťovat únavu, malátnost, syčí mu v uších, buší mu srdce, může usnout, omdlít nebo zvracet, může ho bolet hlava. Při delším pobytu v místnosti nebo při vyšších koncentracích CO nastává bezvědomí, zástava oběhu a smrt. Vhodný způsob ochrany pro domácnost, kde se využívá k topení, ohřevu vody či vaření plyn, je instalace detektorů nebezpečných plynů.

Hasičský záchranný sbor České republiky