Rady od hasičů k období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů při sklizni

zveřejněno 12.08.2015
 

Letošní sklizeň obilovin probíhá v období zvýšeného až vysokého nebezpečí vzniku požáru. Současná situace vyžaduje přijetí okamžitých preventivních opatření, která by alespoň částečně eliminovala počty a rozsahy požárů, při nichž vznikají vysoké škody zemědělcům, a současně vznikají extrémní nároky na lokalizaci a likvidaci požárů. Lze oprávněně předjímat, že výše nákladů HZS ČR na tyto zásahy vysoce překročí přidělený rozpočet. HZS ČR doporučuje přijetí následujících minimálních opatření, která se dají realizovat okamžitě.

Pro zamezení vzniku požáru

  • vybavit techniku a stroje provádějící žňové práce potřebným množstvím provozuschopných hasicích přístrojů,
  • zabezpečit techniku určenou pro žňové práce proti možnému způsobení požáru (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů apod.),
  • mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody k provedení prvotního zásahu – např. cisterna,
  • zakázat kouření a manipulaci s otevřeným ohněm,
  • zorat pruh pole kolem silnice v šíři 10 m a více – viz dále,
  • v případě vzniku požáru vždy kontaktovat hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

V případě vzniku požáru je nezbytné učinit maximální opatření k zamezení jeho šíření
Před sklizní zajistit kolem pole zoraný pruh, který by zamezil dalšímu šíření požáru v šíři 10 m a více. Vždy je potřeba zohlednit místní a hlavně povětrnostní podmínky. Tato proluka by měla být zejména v částech sousedících s lesem, loukou apod. Zoraný pruh u silnice může zamezit vzniku požáru od jiskry od projíždějícího dopravního prostředku.
Po sklizni učinit obdobná opatření, pokud nebyla již před sklizní (kolem pole) a dále se doporučuje zajistit po celém poli „požární úseky“, tj. části pole oddělené od dalších částí zoranými pruhy přiměřené šíře. Dalším řešením je strniště zaorat.
Navržené řešení, zejména šířka zoraného pruhu kolem pole nebo rozmístění a šířka zoraných pruhů na sklizeném poli se doporučuje konzultovat s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje.

Mezi nejčastější důvody vzniku požáru patří:

  • mechanické jiskry – např. náraz kamene o žací listu kombajnu
  • odlétávající jiskry z výfuků aut z okolní silnice
  • smykové tření, které vzniká u stroje při jejich posuvném pohybu

Vždy je nutné přihlédnout k nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve kterém jsou zohledněna místní specifika.

kpt. Ing. Lukáš Hřebačka
kpt. Mgr. Jakub Škoda
odbor prevence GŘ HZS ČR