Hasiči varují – pozor na rozmrzající vodní plochy

zveřejněno 07.03.2018
 

Pod led se v poledních dnech probořili lidé i zvířata hned na několika místech České republiky. Hasičský záchranný sbor ČR přináší tipy, jak se chovat na ledě bezpečně a co dělat, když se pod námi led prolomí.

První dva bruslaře na vodní nádrži Rozkoš zachraňovali královéhradečtí hasiči již ve středu 28. února. Bruslaři se propadli asi 1,5 km od břehu a naštěstí se dokázali dostat sami z vody na led, ale již se nemohli vrátit zpět ke břehu. Na pomoc jim vyrazila skupina hasičů se člunem a vrtulník letecké záchranné služby. Hasiči bruslařům pomohli do člunu, ze kterého byli v podvěsu vrtulníkem transportováni na břeh nádrže a poté byli odvezeni do hradecké fakultní nemocnice. „Oba bruslaři byli značně podchlazeni, nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut, což je vzhledem ke stavu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní.“ uvedl k tomu mluvčí ZZS Královéhradeckého kraje.

O den později (1. března) podobně dramatický zásah řešili jihočeští hasiči v Písku. Pod dvěma bruslaři se na řece Otavě probořil led. Paní si ve vodě namočila pouze nohy. Horší byla situace topícího se muže, protože led byl v místě proboření velmi slabý. Hasičům se podařilo bruslaře z vody vytáhnout na břeh, kde však nebyl dostatečný prostor pro přistání vrtulníku. Záchranáři tedy zvolili metodu podvěsu, kdy muže zafixovali do nosítek a vytáhli ho do vrtulníku.

Další probořené bruslaře vyjely všechny jihočeské záchranné složky zachraňovat na vodní nádrž Orlík. Dva bruslaři se propadli ledem v místě pod zámkem Orlík nad Vltavou. Oba byli s podchlazením transportováni do nemocnice. Téměř ve stejný čas se do vody probořil další bruslař u Žďákovského mostu. Bruslař zmizel pod ledem a přes veškerou snahu záchranářů se ho již nepodařilo najít a zachránit.

Dne 2. března na rybníku u Chlumce nad Cidlinou jezdil muž na speciálně upraveném vozítku taženém drakem tzv. „kitebuggy“, když se pod ním prolomil led. Na místo okamžitě mířily profesionální jednotky z Nového Bydžova i z Hradce Králové s velkým člunem. Z Hradce Králové vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby s hasičem (leteckým záchranářem na palubě) připraveným na záchranu osoby z vody v podvěsu. Osobu nakonec z vody zachránili hasiči za použití lana a desky. Muže si převzali na břehu do péče záchranáři, kteří jej podchlazeného letecky transportovali do hradecké fakultní nemocnice.

Další propadlé pod led úspěšně zachránily jednotky hasičů v Hlásné Třebáni a na Brněnské přehradě.

Ne všechny případy končí šťastně. Ještě než Vy, Vaše děti či zvířecí miláčci vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti:

 • Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce a 20 cm pro skupinu lidí. Led by měl mít namodralou barvu.
 • Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také v místě nečistot, spadaného listí apod.
 • Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi,
 • Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte.
 • Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.
 • Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. Případně si lehněte na led, rozložte tak svoji váhu a pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.

 • Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovaný.
 • Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo.
 • Zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
 • Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR