Spiessovy slavnosti 2013

27.07.2013 18:00
 

Christian Heinrich Spiess se narodil dne 4. dubna 1755 ve vsi Helbigsdorf u města Freibergu. Vychodil tamní obecnou školu a jeho dobrodružná povaha ho v sedmnácti letech s kočovným divadlem zanesla až do Prahy. Zde hrál na scéně tzv. "Nového divadla" v Kotcích. Nejenže hrál, ale začal i pro divadlo psát.

Po roce 1788 odchází na pozvání hraběte Kašpara Herrmanna Kunigla jako hospodářský správce do Bezděkova, kde ve své tvorbě pokračuje. Osudová nota jeho hrůzostrašných románů, jež ho proslavily po celé Evropě, se prolnula i jeho životem. Jeho druža Sophie Kornerová, která ho do Bezděkova doprovázela, se stala hraběcí milenkou. Opuštěná hraběnka pak hledala útěchu u spisovatele, který se však stále více uzavíral do sebe. Vyhledával samotu a začaly se u něj projevovat psychycké problémy. Postavil si poustevnu na osamělé skále jižně od Tupadel a, aby místu dal romantiky, vztyčoval okolo dřevěné kříže. Zde pak psal své hrůzostrašné romány, které byly překládány do mnoha evropských jazyků. Finanční odměna za jeho tvorbu mu však nepřinášela radost a často se stávalo, že veškeré peníze rozdal bezděkovským občanům.

Jeho tvorba patřila ve své době k nejznámějším. Stylem a jazykem ovlivnil Karla Hynka Máchu, Puškina nebo ruského básníka Vasilije Žukovského. Celkem 58 svazků romantikova díla zahrnuje i patnáct divadelních her, např.: Krála z Vysokého dubu. Tuto divadelní hru uvedl několikrát sám Goethe ve Dvorském divadle ve Výmaru. Trhákem své doby byla próza Černý Petříček, Zazděná slečna aneb Podivné příhody Marie z Hohenturu, Vrátný v pekle, Zazděná panna Márinka či Kamenné svatební lůžko atd.

Tento pozoruhodný muž zemřel 17. srpna 1799, a to jen čtrnáct dnů po hraběnce Kuniglové. Podle legendy se nešťastná hraběnka otrávila zdrcena jeho postupujícím šílenstvím. Náhrovních kamenů Ch. H. Spiesse i hraběnšina se dodnes můžeme dotknout přímo uprostřed bezděkovského hřbitova, kam byly přemístěny roku 1934, kdy je nechal obnovit spisovatel Josef Blau. V roce 2008 byly náhrobní kameny, u příležitosti 220 let od příjezdu Ch. H. Spiesse do Bezděkova, z prostředků obce Bezděkov zrestaurovány.

Foto: galerie 1