Výroční valná hromada 2012

15.12.2012 18:00
 

Program výroční valné hromady:

 • zahájení
 • volba návrhové komise
 • zpráva starosty o činnosti sboru v roce 2012
 • technická zpráva velitele jednotky
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva kontrolní a revizní komise
 • zpráva o činnosti mládeže
 • zpráva o činnosti a výsledcích soutěžního družstva
 • návrh plánu činnosti na rok 2013
 • diskuse, vystoupení hostů (Ing. Karel Šidlo, Jiří Volejník a zástupci SDH Koryta a SDH Tupadly)
 • schválení usnesení

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov má k 15.12.2012 celkem 49 členů, z toho 9 dětí ve věku 6 - 11 let. Kroužek mladých hasičů v mateřské škole navštěvuje dalších 9 dětí ve věku 3 - 5 let. Jednotka v roce 2012 zasahovala u celkem čtyř zásahů, převážně se jednalo o požáry. Odborná příprava jejích členů se bude v roce 2013 konat každou první středu v měsíci od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. V roce 2012 svá jubilea oslavili p. Jiří Ponocný st. (90 let), p. Josef Janda (85 let), p. Jan Kulička st. (70 let) a p. Jaroslav Dums st. (60 let), kterým bylo předáno ocenění v podobě dárkových košů.

Foto: galerie 1