Výroční valná hromada 2011

10.12.2011 18:00
 

Program výroční valné hromady:

 • zahájení
 • volba návrhové komise
 • zpráva starosty o činnosti sboru v roce 2011
 • technická zpráva velitele jednotky
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva kontrolní a revizní komise
 • zpráva o činnosti mládeže
 • zpráva o činnosti a výsledcích soutěžního družstva
 • návrh plánu činnosti na rok 2012
 • diskuse, vystoupení hostů
 • schválení usnesení

Foto: galerie 1